Slican serwis  Slican dystrybutor

Kompleksowy kontrakt serwisowy

Kontrakt Serwisowy jest umową zawartą pomiędzy TELCONNECT a Klientem, gwarantującą pełną opiekę serwisową oraz dostawy niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do systemów druku w ramach opłaty za wydruk/kopię.

Firma TELCONNECT w ramach umowy zapewnia:


Telconnect, 31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 29, tel: 12 397 22 87, fax: 12 397 22 88, e-mail: biuro@telconnect.com.pl