Slican serwis  Slican dystrybutor

centrale alarmowe

SATEL

INTEGRA 24 Płyta główna centrali alarmowej od 4 do 24 wejść

– płyta główna centrali alarmowej od 4 do 24 wejść
– obsługa od 4 do 24 wejść
– możliwość podziału systemu na 4 strefy
– obsługa od 4 do 20 programowalnych wyjść
– magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
– wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
– obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
– 16 niezależnych timerów do automatycznego sterowania
– funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
– pamięć 899 zdarzeń z funkcją wydruku
– obsługa do 16+1+1 użytkowników
– port RS-232 – gniazdo RJ
– możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
– wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1.2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

INTEGRA 32 Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 32 wejść

– obsługa od 8 do 32 wejść
– możliwość podziału systemu na 16 stref, 4 partycje
– obsługa od 8 do 32 programowalnych wyjść
– magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
– wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
– obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
– 32 niezależne timery do automatycznego sterowania
– funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
– pamięć 899 zdarzeń z funkcją wydruku
– obsługa do 64+4+1 użytkowników
– port RS-232 – gniazdo RJ
– możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
– wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1.2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

INTEGRA 64 Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 64 wejść

– obsługa od 16 do 64 wejść
– możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji
– obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść
– magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
– wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
– obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
– 64 niezależne timery do automatycznego sterowania
– funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
– pamięć 6143 zdarzeń z funkcją wydruku
– obsługa do 192+8+1 użytkowników
– port RS-232 – gniazdo RJ
– możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
– wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 128 wejść

– obsługa od 16 do 128 wejść
– możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji
– obsługa od 16 do 128 programowalnych wyjść
– magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
– wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
– obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
– 64 niezależne timery do automatycznego sterowania
– funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
– pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku
– obsługa do 240+8+1 użytkowników
– port RS-232 – gniazdo RJ
– możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
– wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

INTEGRA 128-WRL Centrala alarmowa z technologią bezprzewodową ABAX i komunikatorem GSM/GPRS

– obsługa od 8 do 128 wejść przewodowych i bezprzewodowych
– wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz w technologii ABAX
– możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji
– obsługa od 8 do 128 programowalnych wyjść przewodowych i bezprzewodowych
– magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
– wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania
– obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
– 64 niezależne timery do automatycznego sterowania
– funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
– pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku
– obsługa do 240+8+1 użytkowników
– port RS-232 – gniazdo RJ
– możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
– wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki
– kompatybilność z gamą akcesoriów i modułów INTEGRA oraz ABAX

VERSA 5 Centrala alarmowa

– zgodność z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C
– 5 wejść z możliwością rozbudowy do 30:
– wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
– możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
– kontrola obecności czujek
– dodatkowe wejście sabotażowe
– od 4 do 12 programowalnych wyjść
– 3 wyjścia zasilające
– podział systemu na 2 strefy:
– 3 tryby dozoru w każdej strefie
– sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
– możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) pozwalająca wzbogacić centralę o dodatkową funkcjonalność
– port RS-232 (gniazdo RJ) do programowania centrali
– wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
– monitoringu (SIA, ContactID, inne)
– powiadamiania głosowego (8 numerów, 16 komunikatów)
– zdalnego programowania (modem 300 bps)
– współpraca z modułami GSM/GPRS:
– powiadamianie głosowe/SMS
– monitoring SMS/GPRS
– sterowanie systemem za pomocą:
– manipulatorów LCD lub LED (do 6)
– pilotów zdalnego sterowania
– możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) ułatwiająca korzystanie z przyszłych urządzeń
– obsługa do 31 haseł:
– 30 zwykłych użytkowników
– 1 instalator
– edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem
– timery:
– 4 timery z obsługą wyjątków
– pamięć 2047 zdarzeń
– automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
– wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1 A:
– zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
– zabezpieczenie przez całkowitym rozładowaniem akumulatora
– regulacja prądu ładowania akumulatora

VERSA 10 Centrala alarmowa

– zgodność z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C
– 10 wejść z możliwością rozbudowy do 30:
– wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
– możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
– kontrola obecności czujek
– dodatkowe wejście sabotażowe
– od 4 do 12 programowalnych wyjść
– 3 wyjścia zasilające
– podział systemu na 2 strefy:
– 3 tryby dozoru w każdej strefie
– sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
– magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów, czytników i modułów rozszerzeń
– wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
– monitoringu (SIA, ContactID, inne)
– powiadamiania głosowego (8 numerów, 16 komunikatów)
– zdalnego programowania (modem 300 bps)
– współpraca z modułami GSM/GPRS:
– powiadamianie głosowe/SMS
– monitoring SMS/GPRS
– sterowanie systemem za pomocą:
– manipulatorów LCD lub LED (do 6)
– pilotów zdalnego sterowania
– port RS-232 – gniazdo RJ
– możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) ułatwiająca korzystanie z przyszłych urządzeń
– obsługa do 31 haseł:
– 30 zwykłych użytkowników
– 1 instalator
– edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem
– timery:
– 4 timery z obsługą wyjątków
– pamięć 2047 zdarzeń
– automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
– wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2A:
– zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
– zabezpieczenie przez całkowitym rozładowaniem akumulatora
– regulacja prądu ładowania akumulatora

VERSA 15 Centrala alarmowa

– zgodność z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C
– 15 wejść z możliwością rozbudowy do 30:
– wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
– możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
– kontrola obecności czujek
– dodatkowe wejście sabotażowe
– od 4 do 12 programowalnych wyjść
– 3 wyjścia zasilające
– podział systemu na 2 strefy:
– 3 tryby dozoru w każdej strefie
– sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
– magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów, czytników i modułów rozszerzeń
– port RS-232 (gniazdo RJ) do programowania centrali
– wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
– monitoringu (SIA, ContactID, inne)
– powiadamiania głosowego (8 numerów, 16 komunikatów)
– zdalnego programowania (modem 300 bps)
– współpraca z modułami GSM/GPRS:

– powiadamianie głosowe/SMS
– monitoring SMS/GPRS
– sterowanie systemem za pomocą:
– manipulatorów LCD lub LED (do 6)
– pilotów zdalnego sterowania
– możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) pozwalająca wzbogacić centralę o dodatkową funkcjonalność
– obsługa do 31 haseł:
– 30 zwykłych użytkowników
– 1 instalator
– edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem
– timery:
– 4 timery z obsługą wyjątków
– pamięć 2047 zdarzeń
– automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
– wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2A:
– zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
– zabezpieczenie przez całkowitym rozładowaniem akumulatora
– regulacja prądu ładowania akumulatora

CA-10 P Centrala alarmowa

– maksymalnie 16 wejść
– wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
– wybór typów reakcji
– kontrola obecności i poprawności działania czujek
– 6 programowalnych wyjść
– 4 strefy
– port RS-232 (gniazdo RJ)
– komunikator telefoniczny
– sterowanie systemem:
– manipulator LCD lub LED
– telefon (jeżeli zainstalowany jest moduł MST-1)
– programowanie ustawień centrali:
– lokalnie (manipulator LCD/LED lub komputer podłączony do portu RS-232)
– zdalnie (komputer łączący się za pomocą modemu)
– hasła:
– do 4 haseł administratora (1 hasło dla każdej strefy)
– łącznie do 28 haseł pozostałych użytkowników (maksymalnie do 12 w każdej strefie)
– 1 hasło serwisowe
– możliwość definiowania dla haseł uprawnień określających zakres dostępu do systemu
– 4 timery
– pamięć zdarzeń (możliwość zapamiętania do 255 zdarzeń)
– funkcja wydruku zdarzeń
– monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach:
– 2 numery stacji monitorujących
– powiadamianie:
– 8 numerów telefonów
– 1 komunikat głosowy
– 4 komunikaty tekstowe

– odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
– zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej:
– rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
– inteligentne ponawianie próby transmisji danych
– programowalny algorytm postępowania centrali
– modem wewnętrzny 300 bps
– automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
– zasilacz impulsowy


Telconnect, 31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 29, tel: 12 397 22 87, fax: 12 397 22 88, e-mail: biuro@telconnect.com.pl